Chate Łochowice

Przedmiotem inwestycji jest demontaż i kompletna odbudowa systemu wentylacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania procesów technologicznych zachodzących w malarni proszkowej. Firmie KMP zostało zlecone zdemontowanie całego układu wentylacji w Firmie SPX (KOLDING, DANIA). Wentylacja ogólna została oparta na Centrali wentylacyjnej produkcji KMP wyposażonej w wymiennik krzyżowy i nagrzewnicą wodną. Dodatkowo zainstalowano odciągi pyłów poprzez zastosowanie cyklonów i wentylatorów wyciągowych, celem zmniejszenia zanieczyszczeń do minimum zastosowano sekcje filtracyjne o najwyższym stopniu filtracji. W budynku biurowca obróbka powietrza zapewnia centrala wentylacyjna produkcji KMP wyposażona w wymiennik krzyżowy nagrzewnicę elektryczną i chłodnicę freonową. Dystrybucja powietrza odbywa się poprzez system kanałów spiro zakończonych kratkami wentylacyjnymi. W celu zapewnienia dogodnych warunków klimatycznych zainstalowano system klimatyzacji oparty na klimatyzatorach LG.

Termin realizacji: 21.01.2016